VCA

De afkorting VCA staat voor: VGM (Veiligheid, gezondheid en milieu) Checklist Aannemers. Nog aanvullen.


Lees meer

BHV Ploegleider

De opleiding ‘BHV Ploegleider ’ is gericht op de inzet van de ploegleider als leidinggevende van een BHV-ploeg.


Lees meer

Bedrijfshulpverlener

Bedrijfshulpverlening (BHV) is voor elk bedrijf met personeel verplicht. In de onze cursus wordt U binnen één dag opgeleid tot BHV'er.

Lees meer

Burgerhulpverlening

Weet U op de juiste manier te handelden bij een ongeluk? In een dagdeel leren wij U reanimeren, de AED bedienen en levensreddende handelingen uit te voeren volgens de NIBHV richtlijnen.

Lees meer